کتاب ریاضی عمومی 1 و 2 با نگارش ساده و اجتناب از بیان مطالب غیرضروری سعی داشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در کمترین زمان بدون نیاز به کتب دیگر بهترین نتیجه گیری را داشته باشند.

چاپ جدید پرفروشترین کتاب ریاضی عمومی 1 کشور منتشر شد

چاپ جدید پرفروشترین کتاب ریاضی عمومی 2 کشور منتشر شد