كتاب حاضر شامل مباحث اصلي مجموعه كتاب‌هاي مباني و اصول مديريت از ديدگاه اسلام با نگرش‌ها و رويكردهاي متفاوت است.
نویسنده: محمدحسين افضل آبادي (دانشجوي دوره دكتري دانشگاه خوارزمي)
سال چاپ: 1394
نوبت چاپ: 1
تعداد صفحات: 448
جهت خرید به سایت فروشگاه آنلاین مراجعه نمایید