همانطور که قبلا گفته بودیم تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سراسری از بهمن ماه 94، به اردیبهشت ماه 95 تغییر کرد. به نقل از سایت سازمان سنجش، آزمون سراسری کارشناسی ارشد 95 در روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه 95 برگزار خواهد شد و ثبت نام در آزمون از تاریخ 16 الی 22 آذر ماه 94 انجام می پذیرد. با توجه به این تغییرات، زمان بندی برنامه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مؤسسه مدرسان شریف نیز پس از بررسی کارشناسان معاونت آموزشی مؤسسه و همچنان تأیید سازمان آزمون سازی مدرسان شریف تغییر کرده است. لازم به توضیح است زمان های آزمون ها با هدف نتیجه گیری بهتر داوطلبان تنظیم شده است و در همین راستا دو مرحله آزمون حضوری نیز به 8 مرحله آزمون حضوری اضافه شده است (آزمون های ششم و نهم). داوطلبانی که 8 مرحله آزمون را تاکنون ثبت نام کرده اند، می توانند جهت ثبت نام در 2 مرحله آزمون حضوری جدید (اضافه شده) به دفاتر ثبت نام شهر خود مراجعه نمایند و داوطلبانی که تمایل به این موضوع ندارند، تنها در همان 8 مرحله که از قبل ثبت نام کرده بودند، می توانند شرکت کنند. تذکر: البته طبق نظر صاحب نظران مدیریت آموزشی و آزمون سنجی مرکز مدرسان شریف بهتر است داوطلبان این دو مرحله را نیز مجدداً ثبت نام کنند تا با یک برنامه منظم و سنجیده با فواصل زمانی متناسب تا روز آزمون در شرایط آمادگی مطلوب باشند. هزینه دو آزمون اضافه شده: هزینه این دو آزمون مجموعاً 160/000 تومان می باشد. داوطلبانی که 8 مرحله حضوری را ثبت نام کرده اند، در صورتی که حداکثر تا پایان شهریور 94 ثبت نام خود را قطعی کنند با حدود 30 درصد تخفیف با هزینه 110/000 تومان ثبت نام می شوند.