مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به پایان مهلت انتخاب رشته داوطلبان مجاز آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۴ از اعلام اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت در ۱۴ اردیبهشت خبر داد.
دکتر حسین توکلی افزود: مهلت انتخاب رشته های تحصیلی داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری سال ۹۴ ساعت ۲۴ دیروز یکشنبه پایان پذیرفت و بر اساس آمار اولیه از تعداد ۵۶ هزار و ۷۴۰  داوطلب مجاز، تعداد ۴۰ هزار و ۲۸۱ داوطلب معادل ۷۱ درصد افراد نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند.
وی افزود: گزینش علمی مرحله اول به منظور معرفی داوطلبان به صورت چند برابر ظرفیت و با توجع به ظرفیت دانشجو در هر یک از کد رشته محل های تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر اساس نمره کل حاصل از ۸۰ درصد نمره آزمون و ۲۰ درصد معدل های تراز شده کارشناسی و کارشناسی ارشد و دیگر ضوابط با توجه به کد رشته انتخابی انجام می گیرد.
توکلی خاطرنشان کرد: فهرست معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مصاحبه تخصصی (بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی مطابق مصوبه وزارت علوم) حداکثر در ۵ کد رشته  در ۱۴ اردیبهشت ماه از طریق انتشار در سایت سنجش اعلام می شود.
وی افزود: کلیه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مصاحبه تخصصی ضرورت دارد بر اساس برنامه زمانی مندرج در اطلاعیه ای که به همراه اسامی آنها بر روی سایت قرار می گیرد برای شرکت در مراحل مذکور اقدام کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: در آزمون دکتری نیمه کترکز سال ۹۴ تعداد ۲۰۱ هزار و ۶۰۶ داوطلب ثب نام کردند که از این تعداد ۱۶۴ هزار و ۵۸۷ داوطلب در جلسه آزمون حاضر و ۳۷ هزار و ۷۳ داوطلب غایب بودن.  نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه تنظیم و این کارنامه در ۲۶ فروردین ماه ۹۴ منتشر شد و از تعداد ۱۶۴ هزار و ۵۸۷ حاضرین تعداد ۵۶ هزار و ۷۴۰  داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده اند و از این تعداد مجازیین، ۴۰ هزار و ۲۸۱ داوطلب انتخاب رشته کردند.