مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آخرین مهلت ثبت انتخاب رشته آزمون دکتری سال ۹۴ گفت: تاکنون حدود ۶۰ درصد داوطلبان مجاز، نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند.
دکتر حسین توکلی افزود: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تا ساعت ۲۴ فردا یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته و یا تصحیح فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند.
وی افزود: تاکنون ۳۴ هزار و ۴۵۰ نفر از میان ۵۶ هزار و ۷۴۰ مجاز به انتخاب رشته یعنی معادل ۶۰.۲ درصد نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کرده اند.