مشاور عالی سازمان سنجش گفت: تا ساعت ۸ صبح امروز سه شنبه اول اردیبهشت ماه ۹۴ از ۵۶ هزارو ۷۴۰ نفرکه مجاز به انتخاب رشته آزمون دکتری نیمه متمرکز شده اند ۴ هزار و ۷۶۷ داوطلب انتخاب رشته کرده اند.
دکتر حسین توکلی گفت: براساس برنامه زمانی اعلام شده انتخاب رشته توسط مجازین آزمون دوره دکتری نمیه متمرکز سال ۹۴ از ساعت ۱۸ روز گذشته (دوشنبه ۳۱ فروردین ۹۴) از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و پنج شنبه ۳ اردیبهشت ماه ۹۴ پایان می پذیرد.
وی ادامه داد: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ضرورت دارد به سایت سازمان مراجعه و ضمن مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اطلاعیه های منتشر شده سازمان، با رعایت تمام ضوابط  نسبت به انتخاب حداکثر ۵۰ کدرشته از میان کدرشته‌های مورد علاقه خود اقدام کرده و کدرشته‌های مورد نظر را به ترتیب اولویت علاقه تعیین کرده و برای ثبت آنها در فرم انتخاب رشته اینترنتی اقدام کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: تا ساعت ۸ صبح امروز سه شنبه اول اردیبهشت ماه ۹۴ از ۵۶ هزارو ۷۴۰ نفر که مجاز به انتخاب رشته شده اند، ۴ هزار و ۷۶۷ داوطلب انتخاب رشته کرده اند.