بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور نتایج اولیه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 94 تمام شرکت کنندگان و کارنامه این افراد از بعدازظهر فردا چهارشنبه 26 فروردین بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org قرار می‌گیرد.
بر اساس این گزارش، تمام شرکت‌کنندگان می‌توانند از فردا با مراجعه به سایت سازمان سنجش و وارد کردن اطلاعات فردی خود نظیر نام، نام خانوادگی، کدملی، شماره شناسنامه و غیره از کارنامه خود پرینت تهیه کنند.
داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می‌شوند باید بر اساس برنامه از روز دوشنبه 31 فروردین تا روز پنج شنبه سوم اردیبهشت ماه 94 به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و پس از دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته برای انتخاب کدرشته محل‌های مورد علاقه اقدام کرده و کدرشته محل‌های انتخابی را به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته ثبت کنند.