مجتبی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: پذیرفته شدگان دکتری پژوهش محور می‌توانند با مراجعه به سایت www.azmoon.net از زمان مصاحبه و مکان مصاحبه خود مطلع شوند.
علوی فاضل در زمینه رشته‌های اعلام شده برای مصاحبه خاطرنشان کرد: در حال حاضر زمان مصاحبه 4رشته شامل: مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعه، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولید در سایت اعلام شده است.
علوی فاضل افزود: پذیرفته شدگان می‌بایست در روزهای مصاحبه مدارکی شامل اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد به ضمیمه ریز نمرات دو مقطع، طرح تحقیقاتی و فرم پروپزال، سوابق و تولیدات علمی و یک نسخه از پایان نامه کارشناسی ارشد خود را به همراه داشته باشند.
علوی فاضل تأکید کرد: حضور استاد راهنما در جلسه مصاحبه پذیرفته شدگان این مقطع الزامی است. اساتید  می‌بایست آخرین حکم کارگزینی خود را در جلسه مصاحبه به همراه داشته باشند.
وی در ادامه گفت: چنانچه پذیرفته شده ای طرح پژوهشی خود را با استاد راهنمایی که بیش از 2 دانشجو در این مقطع دارد، انتخاب کرده باشد، لازم است استاد راهنمای خود را قبل از جلسه مصاحبه تغییر داده و فرم طرح تحقیقاتی را دوباره تکمیل کند و به تایید استاد راهنمای جدید برساند.
وی گفت: زمان مصاحبه سایر رشته‌های دکتری پژوهش محور نیز متعاقباً اعلام می‌شود.