حسین توکلی با تاکید بر اینکه این مهلت تمدید نخواهد شد،درمورد آمار ثبت نام کنندگان اظهار کرد:تا 8 صبح امروز 14 هزار و 808 داوطلب در مرحله ثبت نام مجدد،ثبت نام نموده اند و به طور کلی و با در نظر گرفتن مرحله اول تا کنون 864 هزار و 165 نفر نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند.
وی در مقایسه تعداد ثبت نام کنندگان سال گذشته با تعداد ثبت نام کنندگان امسال نیز گفت: با توجه به آماری که تا 8 صبح امروز اعلام شده است،تعداد ثبت نام کنندگان نسبت به سال گذشته حدود 16 درصد کمتر شده است.