مصاحبه با رتبه های برتر MBA - محمد صادق منتظری

1. لطفاً خودتان را به طور كامل معرفي نماييد.
محمدصادق منتظري، متولد 1369.
2. نام رشته تحصيلي آزمون كارشناسي ارشد و همچنين رتبه قبولي خود را ذكر نماييد.
رشته MBA، رتبه 5
3. آيا براي اولين بار است در كنكور ارشد شركت كرده‌ايد؟
به صورت واقعي بار اول بود.
4. از چه زماني مطالعه براي كنكور را به‌طور جدي آغاز كرديد و تعداد ساعات مطالعه شما به طور ميانگين چقدر بوده است؟
از مهر ماه شروع كردم و روزانه 4 الي 5 ساعت تا روز كنكور درس مي‌خواندم.
5. نحوه آشنايي شما با مؤسسه مدرسان شريف چگونه بوده است؟
توسط آقاي پورمهجور رتبه سال گذشته.
6. علت ادامه تحصيل خود را بيان كنيد.
كسب درآمد.
7. نظرتان در مورد كتاب رياضي 1 و 2 جديد موسسه كه در حال آماده شدن است و پيش چاپ آن‌را مطالعه كرديد، چيست؟
تست‌هاي انتهايي كتاب بسيار باعث تسلط برروي مطالب درسي مي‌شد.
8. آيا از آزمون‌‌هاي آزمايشي موسسه استفاده نموده‌ايد؟ ميزان تطابق آن‌ها با سوالات كنكور چگونه بوده است؟
بله، سوالات مدرسان شريف در درس رياضي بسيار شبيه به كنكور بود و چون سوالات GMAT نسبت به سال‌هاي قبل آسان‌تر شده بود، سوالات مدرسان سخت‌تر از كنكور بود و باعث شد با تسلط بيشتري به سوالات پاسخ دهيم.
9. رتبه‌اي كه در آزمون‌هاي مدرسان شريف مي‌گرفتيد چقدر با رتبه اصلي شما مطابقت داشت؟
رتبه‌اي كه در آزمون‌هاي انتهايي كسب مي‌كردم نزديك به كنكور بود.
10. كدام ويژگي، موسسه مدرسان شريف را از ديگر موسسات متمايز مي‌كند؟
خوبي مدرسان شريف اين بود كه چون سوالات سخت را هم در آزمون‌‌هاي آزمايشي مي‌آورد، به خاطر همين مديريت زمان را به داوطلب ياد مي‌داد و به همين دليل سر جلسه آزمون اصلي، داوطلبان مدرسان شريف نسبت به داوطلبان موسسات ديگر پيش بودند و به نظر من اين تفاوت فاحش مدرسان شريف با ساير موسسات است.
11. علت انتخاب اين موسسه از بين ديگر موسسات چيست؟
دوستانم رضايت كامل از مدرسان شريف داشتند.
12. عوامل مؤثر در موفقيت شما كدام موارد بوده است؟
داشتن پايه رياضي قوي و خواندن GMAT و رياضي به صورت مفهومي‌تر
13. حرف آخر:
از بسته‌هايي كه مدرسان شريف به داوطلبان ارائه مي‌دهد بسيار متشكرم و به داوطلبان توصيه مي‌كنم كه در آزمون‌هاي آزمايشي شركت كنند.