تحلیل سوالات کارشناسی ارشد رشته مديريت اجرایی(دولتی 94)

استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه مديريت (GMAT)

در مجموع، سطح سؤالات GMAT در آزمون كارشناسي ارشد مجموعه مديريت اجرايي امسال را مي‌توان كمي آسان‌تر از سال گذشته دانست. تغيير فاحش در سؤالات GMAT كنكور امسال نسبت به سال گذشته طرح مجدد سؤالات مبتني بر «هوش و خلاقيت» بود. البته قابل ذكر است اين‌گونه سؤالات در سطحي آسان‌تر در سال‌هاي 91 و 92 طرح شده بودند، قبل از اين سال¬ها، اين¬گونه سؤالات مطرح نشده بود. از طرفي مي‌توان سؤالات حل مسأله امسال را كمي وقت‌گيرتر از سال قبل، سؤالات كفايت داده‌ها را آسان‌تر، سؤالات استدلال منطقي را يكسان، درك‌مطلب را آسان‌تر و تصحيح جملات را يكسان دانست. از بين دانشجوياني كه به دليل شركت در آزمون‌هاي آزمايشي مدرسان شريف و يا مطالعه‌ي كتاب يا جزوات مؤسسه با بنده در ارتباط بوده‌اند (به وي‍ژه در گرايش MBA) درصدهاي حدودي 75 تا 85 گزارش شده است و از‌ آنجايي كه اين عزيزان به احتمال قوي جزو نفرات تك‌رقمي آزمون MBA امسال هم خواهند بود! پيش‌بيني مي‌كنم براي 10 نفر اول ميانگين درصدها در حدود 80 باشد و براي داوطلبان خوب و برتر گرايش اجرايي، درصدهايي در حدود 50 تا 60 منطقي به نظر برسد.
از اشكالات مهم آزمون امسال مي‌توان به قسمت استدلال منطقي اشاره كرد كه به نظر يك سؤال (سؤال 49) بايد حذف شود. چرا كه در حين ترجمه و ضمن خط‌كشي در بعضي قسمت‌هاي متن اشكالي رخ داده است كه البته با كمي اغماض مي¬توان از آن صرف¬نظر كرد.
در پايان به داوطلبان سال آينده توصيه مي‌كنم كه در درس GMAT بايد تست‌هاي بسياري تمرين كنند تا در روز آزمون با تسلط كامل و سرعت بالا به سؤالات پاسخ دهند، همان‌طور كه در آزمون امسال مشاهده كرديد در صورتي كه رياضي بسيار آسان باشد، درس GMAT رتبه را تعيين مي‌كند (حتي اگر رياضي بسيار سخت هم باشد، باز هم GMAT رتبه را تعيين مي‌كند!) در ضمن مباحث نيز خيلي مشخص نيست، چون در آزمون كارشناسي ارشد 93 از هوش و خلاقيت سؤال زيادي طرح نشده بود در حالي كه در آزمون كارشناسي ارشد 94 تعداد اين سؤالات نسبتاً زياد بود.

نظریه های عمومی مدیریت

در کنکور سراسري سال 94، از درس نظريه‌هاي عمومي مديريت 35 سؤال مطرح شد. با توجه به اينکه در سال 93، از اين درس 30 سؤال طرح شده بود، نخستين تغيير نسبت به سال گذشته، افزايش تعداد سؤالات است. معمولاً انتظار بر اين است که با افزايش تعداد سؤالات، از ميزان سختي سؤالات نيز کاسته شود، اما در آزمون 94 اين اتفاق نيفتاد. در مجموع مي¬توان گفت که آزمون 94 در مقايسه با آزمون 93 به مراتب سخت تر بود.
با نگاهي دقيق به ترکيب سؤالات به اين نتيجه مي‌رسيم که از 35 سؤال مطرح شده، 12 سؤال آسان،11 سؤال متوسط و 12 سؤال سخت طرح شده بود. بنابراين داوطلباني که حداقل منابع لازم را مطالعه کرده بودند مي‌بايست به راحتي حدود 35 درصد کسب مي‌کردند و درصد پايين تر از 35 درصد براي اين آزمون قابل قبول نيست. همچنين کسب درصد 40 تا 50 درصد متوسط، 50 تا 65 درصدي خوب و 65 به بالا درصدي عالي محسوب مي‌شود.
همچنين همانطور که انتظار مي‌رفت بيشترين سؤالات از فصول «مکاتب و نظريه‌هاي مديريت» و «ساختار و عوامل موثر بر آن» (از هر کدام 8 سؤال) طرح شد و 45 درصد سؤالات به مباحث موجود در اين فصول اختصاص يافت. به استثناي اين دو فصل ساير فصول به ميزان يکسان مورد توجه قرار گرفت؛ به اين ترتيب که 2 سؤال از «مفاهيم بنيادين مديريت»، 3 سؤال از «فرهنگ و سرمايه اجتماعي»، 2 سؤال از «قدرت، نفوذ و رهبري»، 2 سؤال از «برنامه ريزي و برنامه ريزي جامع» و 2 سؤال از فصل «تعارض» طرح شده بود و از هر يک از مباحث « مفاهيم سيستم» ، «هوش» ، «اسناد» و «کنترل» يک سؤال ارائه شد. از ساير مباحث نيز 4 سؤال مطرح شده بود.
داوطلبان کنکور سراسري سال 94 با مطالعه کتاب تئوري هاي مديريت مدرسان شريف مي¬توانستند به راحتي به 75 درصد سؤالات پاسخ دهند. نکته قابل ملاحظه درباره کنکور امسال ارائه سؤالات از منابع پراکنده و کمتر شناخته شده براي داوطلبان بوده است. در اين آزمون، 8 سؤال يعني حدود 23 درصد از منابع معمول طراحي نشده بود، بنابراين انتظار چنداني از داوطلبان وجود نداشت که بتوانند به اين سؤالات پاسخ دهند. در مجموع ميانگين داوطلبان در اين درس نسبت به سال گذشته به ميزان قابل ملاحظه‌اي کاهش خواهد يافت.

دانش مسائل روز

به نظر می رسد با وجود آنکه تعداد سؤالات دانش مسائل روز در سال 94 نسبت به سال 93 از 30 به 25 سؤال کاهش یافته است، طرح سؤال از مباحث اقتصاد ، بازرگانی و حسابداری به قوت خود باقی است و این بدان جهت است که یک مدیر اجرایی لازم است نسبت به مباحث اقتصادی و بازرگانی و حسابداری آشنایی لازم داشته باشد. لازم به ذکر است یکی از سؤالات 93 از مبحث حسابداری با تغییر ظاهری در سال 94 تکرار شده است. سؤالات دانش مسائل روز 94 نسبت به 93، مفهومی تر شده است و از منابع متنوع تری سؤال طرح شده است. به گونه‌ای که برای برخی از سؤالات در ابتدای کار منبع مشخص و تعریف شده ای به ذهن نمی رسد .
امسال نیز همچون سال گذشته، قانون های کشوری و تئوری های مدیریت از منابع اصلی طرح سؤال بودند ولی به نظر می‌رسد سؤالات مربوط به مبحث تئوری های مدیریت نسبت به سال گذشته مفهومی تر و کاربردی تر می باشد.
لازم به ذکر است تعداد 13 سؤال از 25 سؤال، در آزمون‌های مدرسان شریف عیناً یا به شکل مشابه مطرح شده بود.

زبان فارسي

سؤالات زبان فارسي امسال مانند سال گذشته در نه بخش واژگان، املاء، معني و مفهوم، تاريخ ادبيات، آرايه‌هاي ادبي، ساختمان واژه، نوع جمله، گروه اسمي و ويرايش طرح شده بود.
دو سؤال واژگان، دو سؤال املاء، 5 سؤال معنا و مفهوم، عيناً در كتاب زبان فارسي مدرسان شريف آورده شده بود، به طوري كه اگر داوطلب اين كتاب را مطالعه كرده باشد، به خوبي مي‌تواند به اين 9 سؤال پاسخ دهد.
در مورد آرايه‌هاي ادبي نيز از آرايه‌هاي جناس، پارادوكس و استعاره سؤال شده بود كه داوطلب با سؤالات مشابه آن‌ها بارها در آزمون‌هاي آزمايشي روبه رو شده بود.
سؤالات تاريخ ادبيات مشابه سال قبل با رويكرد توجه به متن كتاب‌ها به جاي نويسندگان طرح شده بود كه البته سؤال مطرح شده در اين زمينه مشكوك بود و به راحتي نمي‌شد يك پاسخ درست براي آن انتخاب نمود.
در مبحث ويرايش نيز دو سؤال طرح شده بود كه يك سؤال مربوط به علايم هجاوندي و سؤال ديگر مربوط به ويرايش جملات بود كه با كمي تمرين در اين زمينه قابل پاسخ‌گويي بود.
در مجموع مي‌توان گفت سؤالات نسبت به سال گذشته ساده‌تر بود و امسال احتمالاً شاهد افزايش درصدهاي داوطلبان در اين درس خواهيم بود.

زبان عمومي و تخصصي

سؤالات زبان رشته مدیریت اجرایی مانند سال‌های گذشته از 30 تست اعم از 15 تست زبان عمومی و 15 تست زبان تخصصی تشکیل شده است. 10 تست زبان عمومی مربوط به واژگان عمومی بود که همگی آنها در کتاب "Barron`s 1100 Words You Need To Know" موجود است و با خواندن آن‌ها دانشجو مشکلی از بابت این قسمت نخواهد داشت. 5 سؤال بعدی زبان عمومی مربوط به گرامر در قالب کلوز تست می‌باشد که سطح آن نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است. برای زدن تست های این قسمت باید غیر از دانش گرامر متن را نیز ترجمه کنید. سطح کلی این 15 تست نسبت به سال پیش تغییری نداشته است.
سؤالات تخصصی از 3 متن مدیریتی نسبتاً طولانی بوده است و سطح دشواری آزمون امسال نسبت به سال پیش 35 درصد افزایش یافته است که البته از دو جنبه می توان این افزایش سختی سؤالات را بررسی کرد: یکی اینکه متون امسال نسبت به سال پیش طولانی تر شده است و دوم اینکه کلمات تخصصی تر مدیریتی در آزمون امسال بیشتر به کار برده شده است، به طوری که طراح از متون مدیریتی سخت تری برای طراحی تست استفاده کرده است. البته درکتاب زبان تخصصی مدیریت و مدیریت اجرایی مدرسان شریف، این نوع متون درک مطلب به میزان مناسبی در آن گنجانده شده است تا شما داوطلبان در برخورد با متون نسبتاً طولانی بتوانید آن‌ها را به خوبی پاسخ دهید.
توصیه¬ای که برای داوطلبان کنکور مدیریت اجرایی سال آینده داریم این است که به سمت متون تخصصی‌تر مانند بازاریابی،MBA، بازرگانی، دولتی و صنعتی بروید و از خواندن متون طولانی که در کتاب زبان تخصصی مدرسان شریف آورده شده است غافل نشوید.


جهت بیان نظرات خود در مورد تحلیل کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی و MBA اینجا کلیک نمائید.