تحلیل سوالات کارشناسی ارشد رشته MBA(دولتی 93)

استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه مديريت (GMAT)

سؤالات اين درس در آزمون كارشناسي ارشد 93 به لحاظ تعداد و بودجه‌بندي بخش‌هاي مختلف، هيچ تغييري نداشت و مانند ساليان اخير 10 سؤال به حل مسئله، 10 سؤال به استدلال منطقي، 10 سؤال به كفايت داده‌ها، 5 سؤال به درك مطلب و 5 سؤال به تصحيح جملات اختصاص يافته بود. در مجموع سطح سؤالات امسال را مي‌توان همانند سال گذشته دانست. در آزمون امسال به غير از چند غلطي كه وجود داشت، تغيير فاحش ديگري كه نسبت به آزمون‌هاي كارشناسي ارشد 92 و 91 مي‌توان گفت، عدم طرح سؤالات از مبحث «هوش و خلاقيت» بود كه اتفافاً در دو سؤال اخير بخشي ثابت از سؤالات حل مسأله را به خود اختصاص داده بود. به طور كلي سؤالات حل مسأله نسبتاً سخت، سؤالات كفايت داده‌ها متعادل، سؤالات استدلال منطقي ساده (البته با صرف‌نظر از سؤالات اشكال‌دار!)، سؤالات درك مطلب ساده و تا حدي متوسط و سؤالات تصحيح جملات را مي‌توان متوسط و يا حتي ساده قلمداد كرد.
از بين دانشجوياني كه به واسطه‌ي شركت در آزمون‌هاي آزمايشي مدرسان شريف و يا مطالعه‌ي كتاب‌هاي اينجانب با بنده ارتباط داشته‌اند (در گرايش MBA ) درصدهاي حدودي 82، 79، 78، 75 و 74 را گزارش نموده‌اند و از آن‌جايي كه به احتمال زياد اين دوستان جزو تك رقمي‌هاي آزمونMBA امسال خواهند بود، براي 10 نفر برتر داوطلبان امسال ميانگين درصدها در حدود 70 تا 75 (و شايد هم كمتر!) پيش‌بيني مي‌شود و براي داوطلبان خوب گرايش اجرايي درصدهايي در حدود 45 تا 55 منطقي به نظر مي‌رسد.
از اشكالات مهم آزمون امسال مي‌توان به قسمت استدلال منطقي اشاره كرد كه دو سؤال اشكال دار در آن وجود داشت يك سؤال كه قطعاً بايد حذف شود، چون غلط ترجمه شده است و مي‌توان گفت هيچ‌كدام از گزينه‌ها با شرايط فعلي سؤال نمي‌توانند صحيح باشند و يك سؤال كه اتفاقاً تعداد گزينه‌هاي صحيح آن از يك مورد بيشتر است!! كه البته براي اين سؤال با كمي اغماض مي‌توان حكم داد، سؤال حذف نشود! (متأسفانه اين سؤال هم اشكال ترجمه داشت!) در قسمت كفايت داده‌ها نيز يك سؤال داراي ابهام بود كه البته نمي‌توان ابهام آن را دليلي براي حذف سؤال تصور كرد و بالاخره در قسمت تصحيح جملات در يك سؤال دو گزينه صحيح به نظر مي‌رسيد. البته در اين بخش هر 4 سؤال ديگر به راحتي با توجه به مطالب كتاب GMAT چاپ جديد قابل پاسخ‌گويي بودند.
در پايان به داوطلبان سال آينده توصيه مي‌كنم در درس GMAT تعداد تست‌هاي زيادي را مرور كنند، تا در روز آزمون غافلگير نشوند. داوطلبان كارشناسي ارشد مجموعه مديريت اجرائي بايد توجه كنند فرم طرح سؤال در GMAT ممكن است از سالي به سالي ديگر تغيير كند (مثلاً در آزمون سال قبل 3 سؤال از 10 سؤال حل مسأله به «هوش و خلاقيت» اختصاص داشت در حالي كه در آزمون امسال از اين مبحث هيچ سؤالي مطرح نشده بود!) البته اين كه مباحث اين درس تغيير كند اتفاق نخواهد افتاد، اما اينكه از مبحثي سؤال طرح نشود و از مبحثي چند سؤال طرح شود، اتفاقي است كه احتمال اتفاق افتادنش وجود دارد.

رياضي عمومي 1 و 2


تعداد سؤالات رياضي عمومي در آزمون كارشناسي ارشد 93 مانند ساليان گذشته 30 سؤال بود. به‌طور كلي مي‌توان سؤالات اين سال را در حدود 10درصد آسان‌تر از آزمون كارشناسي ارشد 92 و تقريباً هم تراز با سؤالات آزمون‌هاي سال‌هاي90 و 91 دانست. به‌ لحاظ بودجه‌بندي 15 سؤال به رياضي (1) و 15 سؤال به رياضي (2) اختصاص يافته بود.
بيشترين حجم سؤالات به فصل «توابع چند متغيره» از رياضي عمومي (2) اختصاص يافته بود كه 7 سؤال از اين فصل طرح شده بود. همچنين در آزمون امسال از فصل دنباله سري 5 سؤال از فصل انتگرال 4 سؤال، از فصل كاربرد انتگرال 1 سؤال، از فصل اعداد مختلط 2 سؤال، از فصل انتگرال‌هاي دوگانه و سه‌گانه 4 سؤال، از فصل انتگرال‌گيري روي سطح و خم 3 سؤال، از فصل كاربرد مشتق (رياضي 1) 3 سؤال، و از فصل توابع برداري 1 سؤال، مطرح شده بود.
در اين آزمون از فصل «صرفاً مشتق» در رياضي (1) و جبرخطي از رياضي (2) هيچ سؤالي مطرح نشده بود. همچنين مانند سال قبل از فصل مختصات قطبي و تابع نيز هيچ سؤالي طرح نشده بود! و برخلاف روال ساليان گذشته كه همواره از فصل حد و پيوستگي سؤال مطرح مي‌شد، امسال هيچ سؤالي از اين فصل طرح نشده بود! به نظر بنده آزمون امسال كمي غيراستاندارد بود، چون به غير از ايرادات ذكر شده (عدم تناسب در بودجه‌بندي سؤالات) مثلاً دو سؤال تقريباً نزديك به هم از «بازه همگرايي» داده شده بود كه اگر طراح اصرار داشت از فصل دنباله و سري سؤال ديگري طرح كند، مي‌توانست از مبحث ديگري از اين فصل سؤال طرح كند! و يا مثلاً دو سؤال كه هر كدام شامل 2 حد توابع چند متغيره بودند، مطرح شده بود كه يكي از آن‌ها كافي بود! و به عنوان مثالي ديگر مي‌توان از سؤالات 165 و 179 اين آزمون نام برد كه راجع‌به يك خواسته سؤال طرح شده بود و اين سؤالات بسيار به هم نزديك بودند، در اين آزمون 2 سؤال نسبتاً وقت‌گير نيز وجود داشت كه دانشجو بايد به تست كلك مي‌زد! و از روشي ساده‌تر به آن پاسخ مي‌داد تا در زمان صرفه‌جوئي كند. همچنين 4 سؤال را نيز مي‌شد بدون مسلح شدن به خودكار و با قدرت چشم پاسخ داد!!
با توجه به آزمون كارشناسي ارشد 93 به نظر مي‌رسد فصل انتگرال چه در رياضي (1) و چه در رياضي (2) از اهميت بالائي برخوردار است و همچنين فصل توابع چند متغيره از رياضي عمومي (2) و فصل دنباله و سري از رياضي عمومي (1) بايد با اختصاص وقت بيشتري مطالعه شود. البته ممكن است روال فوق براي سال آينده واقعاً برقرار نباشد!!
به نظر مي‌رسد در آزمون امسال درصد نفرات برتر 90 تا 95 درصد باشد (حدود درصد 3 نفر اول) البته ممكن است درصد 100 نيز به‌طور استثناء اتفاق افتاده باشد ولي اگر هم باشد قطعاً تعدادش كمتر از انگشتان يك دست است! تا آنجايي كه از نتايج برخي داوطلبان مدرسان شريف كه با اينجانب مرتبط بوده‌اند، اطلاع دارم درصدهاي احتمالي حدودي95، 92، 90 و 88 فعلاً گزارش شده است و با اين اوصاف پيش‌بيني بنده اين است كه ميانگين رياضي 10 نفر برتر آزمون سال 93 در درس رياضي حدود 80 تا 85 باشد.

زبان تخصصی


تعداد سؤالات زبان عمومی مختص رشته MBA در آزمون کارشناسی ارشد سال 93، همانند سال‌های اخیر 100 سؤال بود، ولی در مقایسه با آزمون سال قبل، بخشCloze test و واژگان، نسبتاًٌ سخت‌تر و بخش درک مطلب آسان‌تر بود.
در بخش دستور زبان نیز همانند سال قبل، 35 سؤال و در دو قسمت "سؤالات جای خالی" (20 سؤال) و "سؤالات تشخیص ایراد جمله" (15 سؤال) ارائه شد. از مجموع این 35 سؤال، 5 سؤال از مبحث عبارات اسمی، 6 سؤال از مبحث افعال کمکی، 3 سؤال از قیود کمی، 3 سؤال از ساختار موازی، 1 سؤال از اسم و اقسام آن، 1 سؤال از جملات شرطی، 1 از سؤال از اعداد ترتیبی و اصلی ،1 سؤال از عبارت‌های وصفی، 1 سؤال از موصول،2 سؤال از جملات سببی، 4 سؤال از ساختار جمله، 1 سؤال از حرف اضافه، 1 سؤال از تطابق فعل و فاعل، 1 سؤال از حشو و هجو، 1سؤال از مبحث قید، 1 سؤال از جملات شرطی، 1 سؤال از قیدهای دو بخشی، 1سؤال از افعال انتخاب شده است. از لحاظ سختی نیز هر دو آزمون 92 و 93 در بخش گرامر و ساختار در یک سطح قرار داشتند، با بررسی دقیق سؤالات این بخش در سال‌های اخیر متوجه می شویم که احتمالاً داوطلبان MBA در سال‌های آینده نیز با همین میزان سختی در این بخش روبه رو باشند. لازم به ذکر است کلیه این مطالب گرامری در کتاب زبان عمومی MBA ارائه و همین‌طور بارها در آزمون‌های آزمایشی" مدرسان شریف" مشابه این تست‌ها مشاهده شده است. امسال تغییر کمی در بخش سؤالاتstructure اتفاق افتاده بود، به این صورت که در سؤال 206 غیر از دانش ساختار و گرامر باید به کاربرد کلمات هم توجه مي‌شود؛ پیش‌بینی می‌شود که تعداد این سؤالات در آزمون‌های سال‌های آینده بیشتر هم شود، هدف از طرح تست از این بخش همان‌طور که از عنوان سؤالات گرامر امسال (Structure and Written Expression) مشخص است، سنجش سطح نوشتاری(Writing) داوطلبان است.
بخش واژگان آزمون زبان عمومی رشته MBA از 25 سؤال تشکیل شده بود. کلمات آزمون امسال مانند سال‌های گذشته از کتاب‌های لغت نظیر Essential Words for TOEFL استخراج گردیده و واژگان امسال کمی مشکل‌تر از سال گذشته طراحی شده بود؛ من بارها این نکته را ذکر کرده‌ام برای پاسخگویی به این سؤالات شما حتماً به معنی جمله دقت کنید.
بخشcloze Test دشوارترین سؤالات آزمون امسال بود؛ سؤالات این بخش در سال گذشتهCloze Test 15 سؤال در قالب دو متن نسبتاً کوتاه ارائه شده بود، اما امسال هر 15 جای خالی مربوط به یک متن مدیریتی بود. لازم به ذكر است برای بالا بردن مهارت در حل سؤالاتCloze test یک‌بار در ابتدا به طور اجمالی متن مرور شده، سپس به جای خالی‌ها دقت شود، طبیعی است در انتخاب پاسخ صحیح، ما بین دو گزینه مردد خواهیم شد، در نتیجه بهترین چاره مرور مجدد پیش از جای خالی است.
و سرانجام بخش درک مطلب که راحت‌ترین بخش آزمون امسال بود. 25 سؤال درک مطلب در قالب 6 متن کوتاه ارائه گردیده بود. به علت کوتاه بودن متن‌ها داوطلب می‌توانست با کمترین زمان ممکن به سؤالات پاسخ دهد. لازم به ذکر است 16 مهارت برای پاسخ‌دهی به سؤالات درک مطلب همراه با مثال ارائه شده است که یادگیری و تمرین مثال‌ها در هنگام مرور مهارت‌ها به شما در پاسخ دهی سریع‌تر به این گونه سؤالات کمک خواهد کرد.