تحلیل سوالات کارشناسی ارشد رشته MBA(دولتی 91)

استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه مديريت (GMAT)

سؤالات اين درس در آزمون‌ كارشناسي ارشد سال 91 (بهمن 90) به لحاظ تعداد و بخش‌بندي هيچ تغييري نداشت و مانند ساليان اخير 40 سؤال به اين درس اختصاص داشت (10 سؤال حل مسئله، 10 سؤال استدلال منطقي، 10 سؤال كفايت داده‌ها، 5 سؤال درك مطلب و 5 سؤال تصحيح جملات) اما سطح سؤالات امسال در مجموع سخت‌تر از سال گذشته بود و پيش‌بيني مي‌شود ميانگين درصد داوطلبان در اين درس 10 تا 15 درصدي از سال قبل كمتر باشد. در قسمت حل مسئله 2 سؤال غير متعارف (و البته آسان) مطرح شده بود كه معمولاً در آزمون‌هاي GMAT چنين مسائلي مطرح نمي‌شود (دست‌كم در آزمون‌هاي 15 سال گذشته كشور خودمان مطرح نشده بود!) هر چند داوطلبان در شرايط عادي و يا با آشنايي قبلي به راحتي مي‌توانستند به آن‌ها پاسخ صحيح دهند، اما شكل ظاهري اين دو تست در صفحه‌ي اول سؤالات GMAT، احتمالاً كمي تمركز داوطلبان را به هم زده است (هر چند شخصاً در جلسات مشاوره به داوطلبان توصيه مي‌كنم آمادگي برخورد با مسائل جديد هر چند به لحاظ ظاهر را داشته باشند و در ابتدا سراغ مسائل تيپ و آشنا بروند.) گذشته از اين 2 سؤال، دو سؤال ديگر يكي مربوط به مبحث نظريه اعداد و شمارش و ديگري مربوط به حركت دايره‌اي نسبتاً سخت و كمي جديد بود، اما بقيه سؤالات حل مسئله به راحتي قابل پاسخگوئي بودند. در عوض سؤالات استدلال منطقي نسبت به آزمون سال قبل آسان‌تر بود و به غير از يك سؤال كه تفسير دوگانه در مورد پاسخ آن وجود داشت، همگي ساده طرح شده بودند. در كفايت داده‌ها تقريباً شرايط «سؤالات حل مسئله» و حتي كمي هم سخت‌تر حاكم بود، يعني 3 سؤال نسبتاً مشكل وجود داشت كه البته با توجه به ماهيت سؤالات كفايت داده‌ها جواب به آن‌ها ممكن و با صرف وقت قابل حل بودند. بقيه سؤالات اين بخش تقريباً استاندارد طرح شده بودند. در بخش درك مطلب متن اصلي و 5 سؤال بعد از آن كمي‌ سخت‌تر از سال قبل بود و بالاخره در قسمت «تصحيح جملات» سطح سؤالات با سال قبل تقريباً يكسان بود.

با توجه به سؤالات GMAT در آزمون كارشناسي ارشد مجموعه مديريت اجرايي سال 91، به نظر مي‌رسد لازم باشد داوطلبان سال آينده به نكات زير توجه كنند:

1ـ به طور حتم لازم است داوطلبان از پايه‌ي رياضي خوبي برخوردار باشند (كه البته اين موضوع در مورد داوطلبان گرايش MBA شرط لازم است)
2ـ به غير از سؤالات سال‌هاي قبل، داوطلبان بايد با نمونه سؤالات بيشتري در مباحث مختلف آشنا باشند و همواره مباحث متفرقه كه به نوعي ضريب هوشي و قدرت عكس‌العمل داوطلب را مي‌سنجند، مورد مطالعه قرار گيرند. اين سؤالات در چاپ جديد كتاب در خرداد 91 گنجانده خواهند شد.
3ـ مباحث آمار و احتمال، درصد، نسبت و تناسب، هندسه، سرعت و حركت، از جمله مفاهيم مهم در آزمون‌هاي GMAT هستند كه لازم است داوطلبان بيشتر وقت خود را به اين مباحث اختصاصي دهند.
4ـ تست‌هاي استدلال منطقي در اين سال ساده بود، ولي داوطلبان نبايد با اين ديدگاه به استقبال آزمون كارشناسي ارشد 92 (آزمون بهمن 1391) بروند.
5ـ داوطلبان گرايش مجموعه مديريت اجرائي بهتر است، به ترتيب از بخش‌هاي 1) استدلال منطقي 2) درك مطلب و
3) تصحيح جملات، شروع مي‌كردند تا حداقل 50 درصد سؤالات را با اختصاص دادن وقت بيشتر، پاسخ دهند. (البته اين توصيه براي داوطلبان گرايش MBA خصوصاً داوطلبان با پايه‌ي رياضي ضعيف‌تر نيز مي‌تواند مفيد باشد)
6ـ نكته قابل تأمل در روند چينش سؤالات سازمان سنجش جالب است؛ در تمام دنيا معمولاً اولين سؤال آزمون‌هاي GMAT، هوش و يا هر آزمون ديگري ساده در نظر گرفته مي‌شود، اما اينجا بر عكس است؛ سؤال اول تقريباً جزء مشكل‌ترين سؤالات اين درست مي‌باشد؟! (به سؤالات اوليه 3 سال اخير دقت كنيد!) با توجه به «پشتكار طراحان» اين درس! شايد بتوان توصيه‌ي غير رسمي زير را نيز به داوطلبان سال آينده كرد:
«GMAT را از سؤال دوم يا سوم شروع كنيد!!»
7ـ داوطلبان نبايد تمركز و اعتماد به نفس خود را در چنين آزمون‌هايي از دست بدهند، چرا كه شرايط براي تمام داوطلبان يكسان مي‌باشد.
8 ـ براي تضمين موفقيت داوطلبان در اين درس، توصيه مي‌شود پس از يادگيري كامل مطالب و مرور سؤالات آزمون‌هاي سال گذشته، تعداد زيادي تست متنوع و جديد توسط داوطلب زده شود، مواجه شدن با تست‌هاي مختلف و بيشتر ضريب موفقيت در اين درس را بالا مي‌برد.

رياضي عمومي 1 و 2

سؤالات رياضي در آزمون كارشناسي ارشد سال 91 همانند ساليان گذشته 30 سؤال بود. اگر بخواهيم مقايسه‌اي بين آزمون امسال با آزمون سال قبل انجام دهيم، بايد بگوييم سؤالات امسال ساده‌تر از سال قبل بود. به لحاظ بودجه‌بندي 2 سؤال از فصل حد و پيوستگي، 2 سؤال از فصل مشتق، 4 سؤال از فصل كاربرد مشتق، 4 سؤال از انتگرال و كاربرد آن، 3 سؤال از فصل سري‌ها، 1 سؤال از مبحث ماتريس، 6 سؤال از فصل توابع چند متغيره، 1 سؤال از اعداد مختلط، 2 سؤال از مباحث مربوط به مختصات قطبي، 1 سؤال از مبحث خط و صفحه، 1 سؤال از كاربرد انتگرال‌هاي چندگانه و 1 سؤال از مبحث انتگرال‌گيري روي خط و سطح، 1 سؤال از فصل توابع برداري و 1 سؤال از بخش احتمال (مبحث شمارش) مطرح شده بود.
طرح 1 تست از بخش «احتمال» در قسمت رياضي عمومي خارج از سر فصل است و البته بيشتر مي‌توانست در درس GMAT مطرح شود. جالب است بدانيد باز هم اين سؤال به عنوان سؤال اول درس رياضي عمومي در نظر گرفته شده بود!! و منطبق بر سياست‌هاي «چينش شوكه كننده» و يا «چينش بر هم زدن تمركز» طراح قرار داشت! در اين درس يك سؤال غلط نيز وجود داشت كه در كليدهاي اوليه سازمان سنجش اين سؤال حذف شده بود (كه البته چه فايده!) ولي به طور كل سؤالات رياضي MBA در آزمون كارشناسي ارشد سال 91 مناسب طرح شده بود به طوري كه عين تست‌ها در برخي موارد شبيه آن‌ها در كتاب‌هاي مؤسسه وجود داشت و جالب است بدانيد برخي داوطلبان مؤسسه پاسخ اين‌گونه تست‌ها را حفظ بودند! نحوه پخش سؤالات تقريباً مانند ساليان گذشته بود و سعي شده بود اكثر مطالب مورد سنجش قرار گيرد. با توجه به روند سؤالات چند سال اخير به نظر مي‌رسد توابع چند متغيره از جمله مباحث مورد علاقه‌ي طراحان مي‌باشد و لذا اين فصل از كتاب رياضي عمومي (2) بايد به نحو احسن مطالعه شود و به طور كل اين بخش و مباحث مشتق و كاربرد آن معمولاً 40 درصد سؤالات رياضي MBA را تشكيل مي‌دهند.
پيش‌بيني كسب درصدهاي بالاي 90 در اين درس تقريباً قطعي است، تا يادم نرفته بگويم چند سؤال رياضي را مي‌شد با توجه به گزينه‌ها و بدون دخالت خودكار و دست پاسخ داد! و اين ماجرا براي آزمون‌هاي MBA كمي عجيب است و شايد دوباره تكرار نشود و اين سعادت نصيب داوطلبان آزمون‌هاي سال آينده نشود! معمولاً به داوطلبان گرايش MBA كه تسلط آن‌ها به درس رياضي خوب است، توصيه مي‌كنم با نگاهي اجمالي به سؤالات، اول از درس رياضي شروع كنند و بعد سراغ درس GMAT بروند و داوطلباني كه توصيه را اجرا كرده بودند به مراتب در آزمون‌ها موفق‌تر بودند.

زبان تخصصی

سؤالات درس زبان انگليسي در آزمون كارشناسي ارشد MBA در سال 91 مانند سال‌هاي اخير شامل 100 سؤال بود. طراحان سؤالات امسال نيز قصد داشتند سه توانايي گرامر، واژگان و درك مطلب داوطلبان را مورد سنجش قرار دهند. سطح سؤالات نسبت به سال گذشته كمي پايين‌تر بود و اين سادگي به خصوص در بخش گرامر و واژگان قابل لمس‌تر بود. بنابراين انتظار مي‌رود ميانگين درصد اين درس در سال 91 با ميزان تسلط يكسان نسبت به سال گذشته، 10 تا 15 درصد افزايش يابد.
بخش گرامر شامل 35 سؤال بود. بيشتر سؤالات از بخش 1، 2و 3 فصل گرامر (البته براساس كتاب مدرسان شريف) طرح شده بود به طوري كه اگر داوطلبان فقط نسبت به اين 3 بخش از كتاب زبان موسسه به خوبي تسلط پيدا مي‌كردند مي‌توانستند به 80 تا 90 درصد از سؤالات بخش گرامر به راحتي پاسخ دهند. سؤالات بخش گرامر نسبت به سال قبل آسان‌تر بود.
40 سوال مربوط به بخش واژگان امسال نيز مانند سال قبل در قالب دو نوع سؤال يعني: 1ـ سؤالات چهار گزينه‌اي و 2ـ Cloze test طرح شده بود. حدود 80 تا 90 درصد از اين سؤالات براساس كتاب 504 absolutely essential words و Essential words for TOFEL و حدود 10 درصد سؤالات از كتاب 1100 words we need to know طرح شده بود، در صورتي كه سال پيش حدود 20 تا 25 درصد سؤالات بخش واژگان از كتاب 1100 words we need to know و بقيه سؤالات بر اساس دو كتاب 504 absolutely essential words و Essential words for TOFEL طرح شده بود. نسبت به آزمون كارشناسي ارشد سال قبل سؤالات اين قسمت نيز ساده‌تر بود و انتظار مي‌رود داوطلبان به تعداد سؤالات بيشتري به طور صحيح پاسخ دهند. متن cloze test آزمون امسال طولاني‌تر از سال پيش بود اما از آنجايي‌كه نحوه پاسخ‌گويي به سؤالات cloze test به همراه نمونه متون كوتاه و بلند (با ترجمه فارسي) در كتاب مدرسان شريف آورده شده است داوطلب با تمرين و يادگيري اين بخش مي‌توانست به راحتي به اين سؤالات پاسخ دهد.
در نهايت 25 سوال مربوط به بخش درك مطلب آزمون امسال نسبت به سال قبل يك مزيت و يك عيب داشت؛ مزيت آن، اين بود كه متون در نظر گرفته شده آسانتر اما متن‌ها طولاني‌تر از سال قبل در نظر گرفته شده بود، به طوري كه همين تعداد سوال در آزمون پارسال در قالب متن‌هاي بيشتر، اما كوتاه‌تري آورده شده بود. بنابراين سؤالات درك مطلب امسال تقريباً در همان سطح سال قبل قرار داشتند. با توجه به ذهن خسته داوطلب و اينكه سؤالات درك مطلب، آخرين سؤالات محسوب مي‌شوند ممكن است دانشجو متن‌هاي كوتاه‌تر را بهتر بتواند پاسخ دهد.
در انتها به داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد 92 (بهمن 91) توصيه مي‌شود كه به ساده‌تر شدن سؤالات زبان امسال اطمينان نكرده و سعي كنند نسبت به تمامي مطالب تسلط پيدا كنند تا با آمادگي بيشتري در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 شركت كنند.